En skorsten är på ett sätt husets hjärta. Den för bort rökgaser, fukt och gammal luft i bostaden. Är ditt hus byggt med en skorsten bör du därför underhålla den genom att ge den en årlig översyn, sota den regelbundet och reparera mindre skador så fort du upptäcker dem.”

Renovera skorsten? En guide för husägare med skorsten

En skorsten kan ha problem av olika slag. Det kan t.ex. handla om äldre skorstenar som har otäta rökkanaler, eller skorstenar som har blivit skadade av soteld. Kondensproblem kan uppstå om du byter värmepanna, brännare eller bränsle. Ålderskador kan ställa till problem i en skorsten. Med tiden gör skadorna att rökkanalen börjar läcka och giftiga och brandfarliga rökgaser letar sig in i huset.

Därför är det viktigt att skador på en skorsten repareras så snabbt som möjligt. Oavsett vart det läcker i skorstenen så går det att göra den både tät och säker igen.

Skorstensproblem

Du kan få olika slags problem med kanalerna i en skorsten beroende på vad den är anslutna till. En rökkanal ansluten till en öppen spis eller braskamin kan få kraftig tjärbeläggning om du eldar med våt ved eller låter elden pyra istället för att brinna med klar låga. 

I skorstenskanaler som är anslutna till ventilationen i huset samlas lätt damm, löv smuts och fett. Se därför till att regelbundet kontrollera ventilerna till dom kanalerna samt att spisfläktens och torktumlarens filter hålls rena.
skorstenskanal_otatskorstenskanal_tat

Tätning av rökkanal

En skorstensrenovering utförs vanligast med glidgjutningsmetoden där man använder en keramisk massa som är godkänd för tätning av skorstenskanaler. 

Glidgjutningsmetoden är ett snabbt och effektivt sätt vid skorstensrenovering och renovering av befintliga rök- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Kostnaden för en tätning med glidgjutningsmetoden ligger i genomsnitt på ca 1000-1200 kronor exklusive moms per löpmeter. 

Villaägare kan utnyttja rotavdraget för hela tätningen av skorstenskanalen medans det för bostadsrättsägare oftast endast gäller för den delen av kaminen och kanalen som befinner sig inom lägenhetsarean. 

Kontrollera med skatteverket vilka regler som gäller för just dig innan du renoverar din skorsten.

Provtryckning av otät skorsten

Om du ska installera en ny värmepanna, sätta in en spiskassett i öppna spisen eller montera en braskamin, bör du låta skorstensfejarmästaren provtrycka din skorsten och skorstenens rökkanaler. 

En provtryckning innebär att sotaren täcker skorstenens öppning uppe på taket medan en annan sotare – inne i huset startar en fläktdriven rökalstrare och fyller skorstenen med rök. 

Vid det övertryck som bildas undersöker man hela murstocken och kanalerna noga, dels genom att se om rök läcker läcker ut vid t ex bjälklagsskiftningar på vinden. 
Man undersöker också så att de olika kanalerna inte läcker sinsemellan. Om någon kanal i skorstenen är otät och släpper ut rök bedömer skorstensfejarmästaren vilka åtgärder som måste vidtas om skorstenen behöver renoveras.

 

Skorsten
Värt att tänka på varje år

Se över plåtbeslag runt skorstenen
Se över skorstenens fogar ovan tak
Rensa bort gamla löv och smuts i ventiler

Viktigt

Behöver du information för hela huset?

Besök dinbyggare.se, en av Sveriges största gör det själv och hemportaler med allt du behöver när du ska renovera.