Skorstenshuvar

Allt fler skorstenshuvar monteras upp i våra villaområden. Frågan många ställer sig är behöver man en skorstenshuv? Om ditt hus är byggt före 1960 så har du med största sannolikhet självdragsventilation och uppvärmning har en gång i tiden skett med olja eller gas den varma röken torkade ur fukten och höll skorstenen varm. Har du el eller bergvärme står skorstenen mestadels kall även fast du kanske eldar då och då i öppna spisen. Detta kan resultera i skador i form av frosprängningar mm .

En skorstenshuv skyddar mot frostsprängningar, nedfallande skiljestungstenar
som kan blockera ventilationskanaler och försämrad ventilation.Skorstenshuvar är numera en industri där man säljer samma typer av skorstenshuv till alla hus i en del passar standardhuvarna men i del fall mindre bra och kan till och med skämma huset. Enligt vår mening ska en skorstenshuv anpassas efter husets stil och tidsepok.